فایل های دسته بندی رشته مامایی - صفحه 1

پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان سیستم های کنترل کننده اعمال بدن اندوکرین عصبی عوامل موثر بر سیر لیبر و زایمان هورمون ها نوروترنسمیترها اکسی توسین نام هورمون محل ساخته شدن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش همراه و همسردر دوران حاملگی

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نقش همراه و همسر در دوران بارداری بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نقش همراه و همسر همراه می تواند همسر ،خواهر و یا یکی از دوستان و یا وابستگان شما باشد کارهای محدودی از نظر عملی وجود دارد که همراه می تواند در صورت ضرورت با انجام آنها به شما و عامل زایمان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اتیولوژی اختلالات لیبر و زایمان (دیستوشی) سرویکس خلفی و سفت در شروع لیبر بد قرارگیری، آسنگلیتیسم، سر بزرگ یا عدم فلکشن، عدم آنگاژمان بد فرمی، انواع غیر ژنیکووید، ابعاد محدود انقباضات ناک

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : کاربرد ماساژ در بارداری : ماساژ تراپی هم در طی لیبر و هم پس از زایمان با افزایش ترشح آندورفینها روشی مفید در کاهش ترس واضطراب،در کلیه مراحل بارداری و زایمان است.مادر را قادر می سازد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : انواع روش ها روش های دارویی روش های غیر دارویی روش های دارویی داروهای موضعی - بیحسی ناحیه ای و بیهوشی - روش اپی دورال سایر روشهای بیحسی ناحیه ای داروهای سیستمیک - اپوئيدها مسک

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پویایی گروه و روش مربیگری در مامایی

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، پویایی گروه و روش مربیگری بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فلسفه ی مربیگری: در فلسفه ی مربیگری یک اصل اساسی به نام ارتباط وجود دارد. یکی از دلایل ناکارآمدی یا کم کارآمدی خدمات نظام

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پوزیشن و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، پوزیشن و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : During Labor -Avoid Breaking the Waters -Making more room in the pelvis can be done by: altering the level of the mother’s hips rocking from side to side kneeling on one knee, raising one foot an exaggerate

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمادگي براي زايمان

دانـلـود پاورپوینت رشته پزشکی بـا عـنـوان، آمادگي براي زايمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اهداف آمادگي براي زايمان 1- Dick – Read Method 2- Lamaze Method 3- Bradley 4- Leboyer 5- Kitzinger DICK-READ METHODPSYCHOPHYSICAL درد زايمان نتيجه ترس – تنش – درد مي باشد آگاهي موجب شكسته شدن اي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمادگي براي زايمان به زبان انگلیسی

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، آمادگي براي زايمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : Cardio vascular changes Smooth muscle tone in the walls of the veins begins to improve Blood volume decrease Cardiac output and blood pressure drop to their pre-pregnant levels There is a slightl

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی