فایل های دسته بندی رشته تربیت بدنی - صفحه 1

اثرات ورزش آکوا ایروبیک برقدرت عضلانی، چابکی و تعادل سالمندان، درپیشگیری از سقوط هنگام راه رفتن

هدف از تحقیق فعلی، آزمایش اثرات ورزش آکوا ایروبیک درمانی برعوامل بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی موثردرنحوه ی راه رفتن سالمندان می باشد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه ریزی ورزشی

در این فایل نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه ریزی ورزشی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال

در این فایل ميزان افسردگی در ورزشکاران باستانی کار کهنسال مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مجامع عمومي گروه تربيت بدني

در این فایل مجامع عمومي گروه تربيت بدني مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ضرورت آموزش مربيان تربيت بدني در زمينه طب ورزشي

در این فایل ضرورت آموزش مربيان تربيت بدني در زمينه طب ورزشي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق علم تغذيه ورزشي

در این فایل علم تغذيه ورزشي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ورزش هاي تناسب اندام هوازي براي درمان التهاب مفصل

در این فایل ورزش هاي تناسب اندام هوازي براي درمان التهاب مفصل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ورزش شطرنج و نتایج آن در تمرکز حواس 5 گانه

در این فایل ورزش شطرنج و نتایج آن در تمرکز حواس 5 گانه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می‌گیرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی