دانلود پایان نامه يادگيري الكترونيكي و شبكه هاي اجتماعي

دسته بندي : ایبوک و کتاب ها » درسی

فصل 2 كامل در زمينه يادگيري الكترونيكي و شبكه هاي اجتماعي 

Table of Contents

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش... 2

1-2 مقدمه. 3

2-2 آموزش از راه دور. 3

1-2-2 تاریخچه آموزش از راه دور. 4

2-2-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ايران.. 7

3-2 نسلهاي آموزش از راه دور. 8

1-3-2 نسل اول.. 8

2-3-2 نسل دوم. 9

3-3-2 نسل سوم. 9

4-3-2 نسل چهارم. 10

5-3-2 نسل پنجم. 11

4-2 آموزش الکترونیکی.. 11

1-4-2 تعاریف آموزش الکترونیکی.. 12

2-4-2 هدف آموزش الکترونیکی.. 13

3-4-2 تاریخچه آموزش الکترونیکی.. 14

1-3-4-2 تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان.. 14

2-3-4-2 تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران.. 15

5-2 یادگیری الکترونیکی.. 15

1-5-2 کاربرد مفهوم E در یادگیری الکترونیکی.. 16

2-5-2  تعریف یادگیری الکترونیکی.. 17

3-5-2 رابطه آموزش از راه دور با یادگیری الکترونیکی.. 18

4-5-2 دیدگاههای یادگیری الکترونیکی.. 19

5-5-2 ویژگیهای یادگیری الکترونیکی.. 20

6-5-2 انواع یادگیری الکترونیکی.. 20

7-5-2 عوامل مؤثر بر استفاده از یادگیری الکترونیکی.. 24

8-5-2 منافع و مزایای یادگیری الکترونیکی.. 24

9-5-2 چالشهای یادگیری الکترونیکی.. 27

10-5-2 تعریف دوره الکترونیکی.. 28

6-2 رویکرد ارتباطگرایی.. 29

7-2 سامانه اجتماعی ادمودو. 30

1-7-2 کاربردهای ادمودو. 31

2-7-2 کار با ادمودو. 32

1-2-7-2 از دیدگاه معلمان. 32

2-7-2-2 از دیدگاه دانش آموزان. 39

3-7-2 جنبه اجتماعی ادمودو. 44

8-2 اهمیت یادگیري الکترونیکی مهارتهاي فنی و حرفهاي.. 46

 

دسته بندی: ایبوک و کتاب ها » درسی

تعداد مشاهده: 71 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 47

حجم فایل:2,734 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل